БИБЛИОТЕКА

0
5339

 

Мониторинги инъикоси масоили иқтисодӣ дар ВАО-и Тоҷикистон дар солҳои 2017-2018
(сентябри 2017 – феврали 2018)

 

Таджикский вариант

«Далелсанҷӣ чун раванди нав дар журналистикаи тадқиқотӣ: имкониятҳо ва дурнамо
» методологияи далелсанҷиро муфассал рӯнамоӣ мекунад, ки воситаи асосии
тафтиши далелҳо буда асбоби муқовимат ба ахбори бардуруғ дар муҳити муосири расонаӣ мебошад. Муаллифи дастурамал – журналисти маъруфи украинӣ,
сармуҳаррири захираи маҳаллии фактчек http://bez-brehni.com/ Александр Гороховский.

Читайте

Дар тӯли даҳсолаҳои зиёд нашрияҳои чопӣ, телевизион ва радио ВАО-и анъанавӣ ба шумор мерафтанд. Пайдоиши Интернет дар охири асри 20 ва густариши васеи он дар интиқоли маълумот инқилоби технологиро ба вуҷуд овард. Хусусиятҳои фарқкунандаи Интернет, ҳамчун ВАО на истифодаи оддии он, балки ҳамгироӣ ва қобилияти баёни ахбор гардид.

Данный Справочник предназначен для редакторов средств массовой информации, журналистов, работающих в средствах массовой информации, и независимых журналистов.

Таджикский вариант     Русский вариант

Китоб барои донишҷуён ва муаллимони бахши рузноманигорӣ ва мутахассисони соҳаи иртиботот ва расонаҳост»
Воқеан ҳам аз китобҳои ҷолибест, ки ба мавзуи муҳим ва мубрами замонавии журналистика–чандрасонаӣ (мултимедия) бахшида шудааст.Читать  (www.osiaf.tj)
Паҳнкунандагон ва муаллифон ҳам ҳамеша рузноманигорон нестанд. Акнун дар як они воҳид ҳар нафаре метавонад ҳам хонанда бошаду ҳам муаллиф ва ҳам паҳнкунандаи маълумот.

Читать  (www.osiaf.tj)

Сегодня практически все страны мира, независимо от уровня развития экономики и географического расположения, подключены к этой глобальной сети, которая в первую очередь используется как источник разнообразной информации. В связи с этим ООН в формате   специального отчета по этому поводу ,  призвала считать доступ в Интернет – неотъемлемым правом человека.

Таджикский вариант     Русский вариант

Китоби мазкур дар бораи тартиби ташкил намудани фаъолияти васоити ахбори омма, таърих, назария ва тачрибаи муосири васоити ахбори омма маълумот медихад. Дар китоб намунахои хучатхои таъсисии васоити ахбори омма, шартномахои хукуки — граждание, ки дар сохаи васоити ахбори омма истифода мешаванд оварда шудаанд.

Читать

Дар мачмуаи мазкур маводи конфронси илми-амали дар мавзуи «Масъалахои татбики конунгузории сохаи ВАО дар Точикистон» Чамъ оварда шудаанд, ки 28 феврали соли 2008 дар шахри Душанбе баргузор гардида буд.

Читать

В основу настоящего сборника легли материалы международной конференции на тему «Декриминализация клеветы и оскорбления — важный шаг для развития демократии в обществе», которая состоялась в городе Душанбе 9-10 октября 2008 года.

Читать

Китоби мазкур хамчун воситаи таълим барои донишчуёни шуъба ва факултахои журналистика пешбини шудааст. хамчунин аз он журналистони касби, мутахассисони сохаи гендер ва умуман ашхоси ихтиёчманд метавонанд истифода бикунанд.

Читать

Муътавои китоб аз маводе иборат аст, ки дар машгулиятхои амали барои рузноманигорони Осиёи Маркази аз чониби IWPR мавриди истифода карор ёфтаанд ва аз хисоби такрибаи шахсии муаллиф, рузноманигорони варзидаи Федератсияи Россия, Бритониёи Кабир ва ИМА тавсиъа ёфта, пурра шудааст. хамчунин китоб аз маслихатхо ва тавсияхои амали аст.

Таджикский вариант 

Люди мыслящие могут расходиться во мнениях о том, какую роль надлежит играть новостным СМИ. Одни считают, что журналисты должны поддерживать правительство, снабжая общественность лишь той информацией, которую власти сочтут уместной.

Читать

Зарурати тахияи чунин як дастур дар рафти семинари омузишию амалии «Танзими хукукии мунокишахои забони дар ВАО ва мушкилоти ташхиси лингвисти», ки рузхои 5-6 апрели соли чорт Иттифоки журналистони Точикистон барои намояндагони идораи нашрияхо аз пойтахт ва вилоятхои чумхури баргузор намуд, таъкид гардид.

Читать

2 марта 2013 года Республика Таджикистан присоединилась к Всемирной Торговой Организации (ВТО). По условиям Соглашения с ВТО, куда входит Справочный Документ по телекоммуникациям (Приложение I), Таджикистан обязан создать независимый регулирующий орган в сфере телекоммуникаций, который будет существовать отдельно и не будет подотчётным перед каким-либо поставщиком основных телекоммуникационных услуг.

Тоҷики   Русский   English