Озмун барои васоити ахбори оммаи Тоҷикистон оид ба мавзӯҳои вобаста ба буҷаи давлатӣ ва идораи молияи давлатӣ (ИМД)

0
3449

Ташкилоти ҷамъиятии «Хома» дар доираи лоиҳаи “Дастгирии идоракунии молияи давлатӣ”, бо маблағгузории Вазорати Корҳои Хориҷӣ ва Рушди Байналмиллалии Британиёи Кабир (FCDO) ва дастгирии Институти «Ҷамъияти кушода» – Бунёди Мадади Тоҷикистон барои ВАО-и ватанӣ озмуни беҳтарин намунаи дархостро барои сохтани матлаб оид ба буҷаи давлатӣ ва ИМД эълон мекунад.

Матлабҳо метавонанд телевизионӣ, радиоӣ, чопӣ ва онлайн бошанд.  Дар доираи лоиҳаи озмунӣ сохтани силсилаи барномаҳои телевизионӣ ба монанди ток-шоу, барномаҳои таҳлилию иттилоотӣ, гузоришҳои телевизионӣ ё мақолаҳо, матлаби чандрасонаӣ, подкастҳо ва матолиби радиоӣ метавонанд пешниҳод гарданд.

-Афзалият ба лоиҳаҳои босифат ва буҷаи муносиб дода мешавад

-Дар озмун метавонанд ВАО ва журналистон иштирок кунанд

Ҳадафҳои озмун:

 • мусоидат ба баландшавии сифати матлабҳои журналистӣ дар инъикоси масоили вобаста ба буҷет ва идораи молияи давлатӣ;
 • баланд бардоштани сатҳи дониши молиявии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба равандҳои буҷетӣ ва идораи молияи давлатӣ.

Буҷети дархости лоиҳавӣ вобаста ба хароҷотҳои воқеии шакл ва жанри интихобшуда барои шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳо) то 50 000 сомонӣ ва барои шахсони воқеӣ (инфиродӣ) то 20 000 сомонӣ метавонад бошад.

 Меъёрҳои интихоби лоиҳаҳо:

 • Аҳамияти мавзӯъ;
 • Мукаммал будани маълумот, далелҳои дақиқ ва фаҳмо;
 • Лоиҳа ба талаботи жанрӣ ҷавобгӯ бошад;
 • Истифодаи сарчашмаҳои гуногун (мусоҳиба бо коршиносон, маълумотҳои расмӣ аз сарчашмаҳои мухталиф, инъикоси андешаҳои шаҳрвандон, маълумоти байналмилалӣ);
 • Пешниҳоди ҷолиб;
 • Истифодаи босифати василаҳои чандрасонаӣ дар инъикоси маълумот (графика, диаграмма, харита, навор, садо, акс ва ғайраҳо);
 • Лоиҳаҳои таблиғкунандаи манфиати сохторҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ ва ё ҷамъиятӣ мавриди баррасӣ қарор намегиранд.

Қатъан барои иштирок дар озмун дархости лоиҳавӣ то соати 17:00 рӯзи 10 сентябри соли 2020 ба забони тоҷикӣ ё русӣ ирсол гардад

Дархост дар ин пайванд дастрас буда, муҳим аст онро пур карда, ба суроғаи lolamerganova8(at)gmail.com равон кунед.

Шахси масъул: Лола Мерганова, телефон барои тамос: 227 34 78 ё 98 526 84 20

 

 

Конкурс для средств массовой информации Таджикистана на темы связанные с вопросами госбюджета и управлением государственными финансами (УГФ)

Общественная организация «Хома» в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане», финансируемой Министерством иностранных дел, по делам Содружества и международного развития (FCDO) и реализуемой при поддержке Институтам «Открытое Общество» – Фонд Содействия в Таджикистане, объявляет конкурс для отечественных СМИ на лучшую проектную заявку по производству материала связанного с вопросами госбюджета и УГФ.

Материалы могут быть в форматах ТВ, радио, печати и онлайн. Это может быть серия телевизионных ток-шоу, аналитических или информационных программ, телерепортажей, статей, мультимедийных материалов, подкастов и радиоматериалов.

-Предпочтение будет отдаваться качественным проектам с оптимальным бюджетом.

-К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации и журналисты.

Цели конкурса:

 • способствовать улучшению качества журналистских материалов в освещении экономических вопросов, связанных с бюджетом и УГФ;
 • повысить уровень финансовой грамотности и информированности населения Таджикистана о бюджетных процессах и управлении государственными финансами.

Бюджет проектной заявки может составлять для юридических лиц (организаций) до 50 000 сомони и для физических лиц (индивидуально) до 20 000 сомони, исходя из реальных затрат выбранного формата и жанра.

Критерии отбора проектов:

 • актуальность темы;
 • полнота информации, достоверность фактов и доступность для понимания;
 • проект должен отвечает всем требованиям жанра;
 • разнообразие используемых источников (интервью с экспертами, официальные данные из разных источников, освещение мнения граждан, международные данные);
 • интересная форма подачи;
 • грамотное и качественное использование мультимедиа при освещении данных (графика, диаграммы, карты, видео, аудио, фото и т.д.);
 • проект не должен продвигать интересы каких-либо политических, коммерческих или общественных структур.

 

Для участия в данном конкурсе необходимо строго до 17:00 10 сентября 2020 года заполнить проектную заявку на участие в конкурсе на русском или таджикском языке.

Форма заявки со всеми приложениями размещена по ссылке, которую важно заполнить и отправить на адрес  lolamerganova8(at)gmail.com

Ответственное лицо – Лола Мерганова, Тел: 227 34 78, 98 526 84 20