Конкурс для телевизионных компаний Таджикистана

0
2824

Конкурс для телевизионных компаний Таджикистана на лучший материал связанный с вопросами госбюджета и управлением государственными финансами (УГФ)

Общественная организация «Хома» в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане», финансируемой Министерством Международного Развития Великобритании (DFID) и  реализуемой при поддержке Институтам «Открытое Общество» – Фонд Содействия в Таджикистане, объявляет конкурс для отечественных телекомпаний на лучший телевизионный материал связанный с вопросами госбюджета и управлением государственными финансами (УГФ).  Это могут быть серии телевизионных ток-шоу, аналитических или информационных программ и телерепортажей. Предпочтение будет отдаваться качественным проектам с оптимальным бюджетом.

Цели конкурса:

 • Способствовать улучшению профессиональных навыков телевизионных журналистов в освещении экономических вопросов, связанных с бюджетом и УГФ;
 • Повысить уровень финансовой грамотности и информированности населения Таджикистана о бюджетных процессах и УГФ посредством качественных телевизионных материалов.

В конкурсе могут участвовать государственные и независимые телевизионные компании Таджикистана.

Материалы могут быть в формате:

 • Серия ток-шоу/аналитических или информационных программ;
 • Серия телевизионных репортажей.

Бюджет проектной заявки может составлять:

 • Серия телевизионных ток-шоу до 50 000 сомони;
 • Серия телерепортажей до 18 000 сомони.

Критерии отбора проектов:

 • актуальность темы;
 • полнота информации, достоверность фактов и доступность для понимания;
 • проект отвечает всем требованиям жанра телевизионного ток-шоу/репортажа и т.д.;
 • разнообразие используемых источников (интервью с экспертами, официальные данные из разных источников, освещение мнения граждан, международные данные);
 • интересная форма подачи;
 • грамотное и качественное использование мультимедиа при освещении данных (графика, диаграммы, карты, видео, аудио, фото и т.д.);
 • проект не должен продвигать интересы каких-либо политических, коммерческих или общественных структур.

Для участия в данном конкурсе необходимо до 17:00 20 октября 2018 года предоставить:

– проектную заявку на участие в конкурсе на русском или таджикском языке.  (Форма заявки размещена ниже)

– резюме автора или группы авторов

по адресу г. Душанбе, ул. ак. Раджабовых, 1-ый проезд, дом 7, кв 1-4. или на электронный адрес lola@khoma.tj , lolamerganova8@gmail.com .

Ответственное лицо Лола Мерганова, телефоны для справок 227 34 78, 98 526 84 20

 

Полная заявка СКАЧАТЬ
Титульный лис СКАЧАТЬ
Проектная заявка СКАЧАТЬ
ФОРМА ДЛЯ БЮДЖЕТА
Бюджет проекта (форма) СКАЧАТЬ
Для финансового отчёта СКАЧАТЬ

 

 

Озмун барои ширкатҳои телевизионии Тоҷикистон барои матлаби беҳтарин дар мавзӯҳои буҷаи давлатӣ ва идораи молияи давлатӣ (ИМД)

Ташкилоти ҷамъиятии «Хома» дар доираи лоиҳаи “Дастгирии  идоракунии молияи давлатӣ”, бо маблағгузории  Вазорати рушди байналмилалии Британияи Кабир (DFID) ва дастгирии Институти «Ҷамъияти кушода» – Бунёди Мадади Тоҷикистон барои телевизионҳои ватанӣ озмуни беҳтарин матлаб оид ба буҷаи давлатӣ ва идораи молияи давлатӣ (ИМД) эълон мекунад.

Матлабҳо метавонанд  дар шакли сисилаи ток-шоу, барномаҳои таҳлилию иттилоотӣ ва гузоришҳои  телевизионӣ бошанд. Афзалият ба лоиҳаҳои босифат ва буҷаи муносиб дода мешавад.

Ҳадафҳои озмун:

 • Мусоидат ба баландшавии малакаи касбии журналистони телевизион дар инъикоси масоили вобаста ба буҷет ва идоракунии молияи давлатӣ (ИМД);
 • Баланд бардоштани сатҳи дониши молиявии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба равандҳои буҷетӣ ва ИМД тавассути маводи босифати телевизионӣ.

Дар озмун ширкатҳои телевизионии давлатӣ ва мустақили Тоҷикистон метавонанд иштирок кунанд.   

Мавод метавонад дар шаклҳои зерин бошад:

 • Силсилаи ток-шоу/барномаҳои таҳлилӣ ё иттилоотӣ;
 • Силсилаи гузоришҳои телевизионӣ.

 Буҷаи дархости лоиҳавӣ чунин аст:

 • Силсилаи ток-шоу/барномаҳои таҳлилӣ ё иттилоотӣ то 50 000 сомонӣ;
 • Силсилаи гузоришҳои телевизонӣ то 18 000 сомонӣ.

      Меъёрҳои интихоби лоиҳаҳо:

 • Аҳамияти мавзӯъ;
 • Мукаммал будани маълумот, далелҳои дақиқ ва фаҳмо;
 • Лоиҳа ба ҳамаи талаботи жанрҳои телевизионии ток-шоу/гузориш ҷавобгӯ бошад;
 • Истифодаи сарчашмаҳои гуногун (мусоҳиба бо коршиносон, маълумотҳои расмӣ аз сарчашмаҳои мухталиф, инъикоси андешаҳои шаҳрвандон, маълумоти байналмилалӣ);
 • Пешниҳоди ҷолиб;
 • Истифодаи босифати василаҳои чандрасонаӣ дар инъикоси маълумотҳо (графика, диаграмма, харита, навор, садо, акс ва ғайраҳо);
 • Лоиҳаҳои таблиғкунандаи манфиати сохторҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ ва ё ҷамъиятӣ мавриди баррасӣ қарор намегиранд.

Барои иштирок дар озмун зарур аст то соати 17:00 рӯзи 20 октябри соли 2018 ҳуҷҷатҳои зеринро ба суроғаи ш. Душанбе, гузаргоҳи 1-уми кӯч. ак. Раджабовҳо, х. 7, ут. 1-4 расонед ё тариқи суроғаи электронии lola@khoma.tj , lolamerganova8@gmail.com ирсол намоед:

 • Дархости лоиҳавӣ барои иштирок дар озмун бо забонҳои русӣ ё тоҷикӣ (нусхаи дархост дар поёни эълон ҷой дода шудааст);
 • Тарҷумаи ҳоли муаллиф ё гурӯҳи муаллифон (CV).

 

Шахси масъул: Лола Мерганова, телефон барои тамос: 227 34 78, 98 526 84 20

 

Дархости пурра барои иштирок дар озмун ГИРИФТАН
Варақаи маълумотӣ ГИРИФТАН
Дархости лоиҳавӣ ГИРИФТАН
ШАКЛИ БУҶА
Бюджети лоиҳа (шакл) ГИРИФТАН
Барои ҳисоботи молиявии лоиҳа ГИРИФТАН